Psaní názvů Naming

Název značky

Brand name

Braiins

Kopírovat Copy

BRAIINS
braiins
Braiins Systems

Společnost

Company

Název společnosti včetně právní formy je uveden na úředních dokumentech. Používáme jej také v případech, kdy zasíláme oficiální adresu společnosti. Jinde používáme zjednodušený marketingový zápis.

The name of the company, including the legal form, is stated on official documents. We also use it in cases where we send the official address of the company. Elsewhere, we use simplified marketing notation.

Braiins Systems s.r.o.

Kopírovat Copy

Braiins Systems, s. r. o.
Braiins Systems

Název e-mailové schránky

The name of the e-mail box

Název e-mailové schránky je položka, kterou příjemce vidí místo e-mailové adresy.

The name of the e-mail box is the entry that the recipient sees instead of the e-mail address.

Jméno Příjmení | Braiins

Name Surname | Braiins

Jméno Příjmení (Braiins)
(Braiins) Jméno Příjmení
Jméno Příjmení

Jméno Příjmení (Braiins)
(Braiins) Name Surname
Name Surname

E-mailové jméno

E-mail name

Název e-mailové schránky je položka, kterou příjemce vidí místo e-mailové adresy.

The name of the e-mail box is the entry that the recipient sees instead of the e-mail address.

Braiins OS & Braiins OS+

Braiins OS & Braiins OS+

Braiins OS
Braiins OS+

bOS
bOS+
BraiinsOS
BraiinsOS+

BOSminer & BOSminer+

BOSminer & BOSminer+

BOSminer
BOSminer+

bOSminer
bOSminer
BOS Miner
BOS Miner+

Braiins Pool

Braiins Pool

Braiins Pool

Braiinspool
BraiinsPool
braiinspool

FARM Proxy

FARM Proxy

Braiins FARM Proxy
BraiinsFarm Proxy

FARM Proxy
Farm Proxy

Farm proxy
Farmproxy
Braiins Proxy

Stratum V2

Stratum V2

Stratum V2

Stratum v2
stratum V2
stratum v2

Braiins Publishing

Braiins Publishing

Braiins Publishing

Braiins publishing

Braiins Shop

Braiins Shop

Braiins Shop

Braiins shop

Braiins Insights

Braiins Insights

Braiins Insights

Braiins insights

Braiins University

Braiins University

Braiins University

Braiins university