Design Language

Názvy značky

Naming

Společnost

Company

Název firmy včetně právní formy uvádíme na oficiálních dokumentech. Používáme jej také v případech, kdy posíláme oficiální adresu společnosti. Všude jinde používáme zjednodušený marketingový zápis.

The name of the company, including the legal form, is stated on official documents. We also use it in cases where we send the official address of the company. Elsewhere, we use simplified marketing notation.

Právní název Marketingový zápis Vyslovujeme
Braiins Systems s.r.o. Braiins breins
Legal name Promotion name
Braiins Systems s.r.o. Braiins

Braiins

BRAIINS
braiins
Braiins Systems

Webová adresa

Web

braiins.com

www.braiins.com
www.Braiins.com
www.BRAIINS.com
https://www.braiins.com

Název schránky e-mailu

E-mail box name

Jméno Příjmení | Braiins

Name Surname | Braiins

Jméno Příjmení (Braiins)
Příjmení Jméno | Braiins
(Braiins) Jméno Příjmení
Jméno Příjmení

Name Surname (Braiins)
Surname Name | Braiins
(Braiins) Name Surname
Name Surname

Název e-mailu

E-mail name

jmeno.prijmeni@braiins.com

name.surname@braiins.com

prijmeni@braiins.com
jmeno@braiins.com
prijmeni.jmeno@braiins.com

surname@braiins.com
name@braiins.com
surname.name@braiins.com

Název Braiins OS & Braiins OS+

Braiins OS & Braiins OS+ name

Braiins OS
Braiins OS+

bOS
bOS+
BraiinsOS
BraiinsOS+

Název Braiins Braiins OS+ Manager

Braiins OS+ Manager name

Braiins OS+ Manager

Braiins OS+ manager
Braiins OS Manager
Braiins Manager

Název Slush Pool

Slush Pool name

Slush Pool

Slushpool
slushpool
SlushPool

Název BOSminer & BOSminer+

BOSminer & BOSminer+ name

BOSminer
BOSminer+

bOSminer
bOSminer
BOS Miner
BOS Miner+

Název Stratum V2

Stratum V2 name

Stratum V2

Stratum v2
stratum V2
stratum v2

Název Braiins Publishing

Braiins Publishing name

Braiins Publishing

Braiins publishing

Název Braiins Merch

Braiins Merch name

Braiins Merch

Braiins merch

Název Braiins Mining Insights

Braiins Mining Insights name

Braiins Mining Insights

Braiins Mining insights
Braiins mining insights
Braiins Insights