Design Language

Loga

Logos

Stáhněte si vhodnou verzi loga s ohledem na plánované použití.

Download the appropriate logo version for your intended use.

Písma

Typography

Nainstalujte si písma, která vytváří a definují vizuální styl značky.

Install fonts that create and define the visual style of the brand.

Barvy

Colors

Používejte naše firemí barvy pro digitální obrazovky i tiskové aplikace.

Use our company's colors for digital screens and printing applications.

Názvy značky
Naming

Ověřte si správné zápisy značky včetně produktů. Aplikujte vhodnou strukturu a pojmenování e-mailů.

Check the correct entries of brand, including products. Apply the appropriate naming of e-mails.

Plasma Design ke stažení
Plasma Design Download

Stáhněte si naše Plasma Design pozadí na desktop i mobil.

Download our awesome wallpaper stack and boost your smartphone or desktop with Braiins Plasma artwork.

Interní grafické dokumenty
Documents & Design Assets

Stahujte naše firemní šablony prezentací, dokumenty k tisku a další vizuální materiály.

Download our corporate presentation templates, printable documents and other visual materials.