BOSminer logo BOSminer logo

Výběr verze loga

Choosing logo version

Stažením konkrétní verze loga (verze pro obrazovku vs. verze pro tisk) ihned získáte příslušnou barvu loga pro vaše použití. V tabulce je uveden přehled a nejčastější případy.

By downloading a specific version of the logo (Screen Version vs. Print Version) straight away to get the relevant color of the logo for your use. The table shows a summary and the most common cases.

Vlastnosti a použití loga Features and use of the logo
Verze pro obrazovky Version for screenVerze pro tisk Version for print
Barevný režim stažených souborů Color mode of downloaded filesRGBCMYKPantone
Doporučené formáty loga Recommended logo formatsPNGSVGPDFEPSPDF
Web a prezentace (PowerPoint, Keynote) Web and presentations (PowerPoint, Keynote)
Online dokumenty (Google, Office365) Online documents (Google, Office365)
Vizitka, leták nebo brožura Business card, flyer or brochure
Smlouvy a dokumenty k tisku Contracts and documents for printing

Ochranná zóna:

Protection zone:

50 % of logo heightvýšky loga

Je to prostor kolem loga, kde nesmí zasahovat žádné okolní grafické elementy (loga, texty, obrázky, okraje stránky, apod.) aby nedošlo k narušení značky. Logo se ve většině případů nachází v okolním kontextu dalších prvků, od kterých se díky prostoru ochranné zóny distancuje a odlišuje.

It is a space around the logo, where no surrounding graphic elements (logos, texts, images, page margins, etc.) must interfere so as not to disturb the brand. In most cases, the logo is in the surrounding context of other elements, from which it distances itself and differs due to the space of the protection zone.

Ochranná zónaProtection zone

Čemu se vyhnout

Things to avoid

Vizuální dojem loga musí být konzistentní. Abychom toho dosáhli, řídíme se těmito pravidly, která zakazují manipulaci s logem zejména těmito způsoby.

The visual impression of the logo must be consistent. In order to achieve this, we follow these rules, which prohibit manipulation of the logo, especially in these ways.

Nepoužívejte stíny

Do not use shadows

Logo neotáčejte

Do not rotate logo

Nepřebarvujte logo

Do not recolor logo

Nedeformujte ani neměňte původní proporce loga.

Do not deform or change its original proportions of the logo

Logo na pozadí

Logo on background

Logo: Černé
Pozadí: Bílé

Logo: Black
Background: White

Logo: Černé
Pozadí: Gray 10

Logo: Black
Background: Gray 10

Logo: Černé
Pozadí: Gray 20

Logo: Black
Background: Gray 20

Logo: Černé
Pozadí: Gray 30

Logo: Black
Background: Gray 30

Logo: Černé
Pozadí: Gray 40

Logo: Black
Background: Gray 40

Logo: Černé
Pozadí: Gray 50

Logo: Black
Background: Gray 50

Logo: Černé
Pozadí: Gray 60

Logo: Black
Background: Gray 60

Logo: Černé
Pozadí: Gray 70

Logo: Black
Background: Gray 70

Logo: Černé
Pozadí: Gray 80

Logo: Black
Background: Gray 80

Logo: Černé
Pozadí: Gray 90

Logo: Black
Background: Gray 90

Logo: Černé
Pozadí: Gray 100

Logo: Black
Background: Gray 100

Logo: Bílé
Pozadí: Černé

Logo: White
Background: Black

Logo: Bílé
Pozadí: Gray 100

Logo: White
Background: Gray 100

Logo: Bílé
Pozadí: Gray 90

Logo: White
Background: Gray 90

Logo: Bílé
Pozadí: Gray 80

Logo: White
Background: Gray 80

Logo: Bílé
Pozadí: Gray 70

Logo: White
Background: Gray 70

Logo: Bílé
Pozadí: Gray 60

Logo: White
Background: Gray 60

Logo: Bílé
Pozadí: Gray 50

Logo: White
Background: Gray 50

Logo: Bílé
Pozadí: Gray 40

Logo: White
Background: Gray 40

Logo: Bílé
Pozadí: Gray 30

Logo: White
Background: Gray 30

Logo: Bílé
Pozadí: Gray 20

Logo: White
Background: Gray 20

Logo: Bílé
Pozadí: Gray 10

Logo: White
Background: Gray 10