Psaní názvů

Oveřte si správné zápisy značky a všech produktů. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Naming

Check the correct entries of this brand and all projects. Apply the appropriate naming of e-mails.

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Používejte vhodné formáty loga pro plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Grafická data

Stáhněte si vizuální materiály našich produktů a projektů.

Design Assets

Download visual materials of our products and projects.

Potřebujete pomoci?

Pro více informací kontaktujte Brand designera.

Need help?

Contact our Brand designer for more information.

[email protected]